Што е GFMoodle?

GFMoodle претставува централизирана платформа за учење базирана на веб пристап на Градежниот факултет - Скопје. Виртуелните курсеви поставени на платформата овозможуваат имплементација на дигитални формати за учење. Платформата е флексибилна и овозможува примена на различни додатоци за Moodle кои што го прават дигиталното учење поедноставно, интересно и активно ги вклучува студентите во процесот на учење.

За користење на системот потребно е да се најавите преку линкот Log  In!