Што е GFMoodle?

GFMoodle претставува централизирана платформа за учење базирана на веб пристап на Градежниот факултет - Скопје. Виртуелните курсеви поставени на платформата овозможуваат имплементација на дигитални формати за учење. Платформата е флексибилна и овозможува примена на различни додатоци за Moodle кои што го прават дигиталното учење поедноставно, интересно и активно ги вклучува студентите во процесот на учење.

Course categories


Site announcements

Упатство за студенти - најава по прв пат

by Сергеј Чурилов -

Почитувани студенти,

Доколку пристапувате на GFMoodle по прв пат, за да се најавите на платформата и почнете да ги следите Вашите курсеви потребно е да го направите следното:

  • Кликнете на Log In во горниот десен агол од екранот за да појдете на страната за најава или кликнете тука.
  • Не внесувајте корисничко име или лозинка, туку веднаш кликнете на "Forgotten your username or password".
  • Во Search by email address внесете го Вашето корисничко име (е-mail адреса), кое што е идентично со корисничкото име што го користите за најава на системот iKnow.
  • Новата лозинка ќе пристигне на Вашата е-мејл адреса.
  • Опционално, по најавата со новата лозинка, Во Вашиот профил истата може да ја ресетирате и да внесете Ваша препознатлива лозинка.